Om Solstriben I

Solstriben er navnet på alle de boliger, der ligger på vestsiden af Nordre Digevej og Digevej på Amager.

Denne hjemmeside hører dog til Solstriben I, som er den del af Solstriben, der har adresse på Nordre Digevej 10-68.

Solstriben I består af i alt ni rækkehuse a tre boliger og tre punkthuse a seks lejligheder. Alle er ejerboliger.  

Rækkehusejerne (27 boliger) er direkte medlemmer af Grundejerforeningen Solstriben I, mens lejlighedsejerne (18 lejligheder) er medlemmer af Ejerforeningen Solstriben I.

Solstriben I er opført i to etaper, hvor den første stod klar til indflytning august 2004 og den sidste stod klar august 2005.

Boligerne er tegnet af Boldsen og Holm Arkitekter, der lagde vægt på at sikre udsigt ud over Fælleden. Derfor er punkthusene med lejligheder placeret på en græsklædt plint, så også stuelejlighederne kan nyde udsigten.

Mellem boligerne ligger et parkagtigt frirum med græs, levende hegn, små træer og buske, samt hække der afskærmer rækkehusenes private haver.

Både medlemmer af G/F og E/F Solstriben I kan også melde sig ind i vores lukkede Facebook-grupper:
Nordre Digevej (For medlemmer af både G/F og E/F Solstriben I)
EF Solstriben I (For medlemmer af E/F Solstriben I)

Seneste opdateret den 16.8.2022