Juletræsafhentning 12. januar kl. 7

Godt nytår alle sammen.

Der er bestilt afhentning af juletræer torsdag den 12. januar 2023, de skal være klar til afhentning klokken 7.

Husk først at lægge dit gamle juletræ ud til afhentning dagen før.

Træerne skal placeres ved indkørslen til fællesparkeringspladsen, til venstre på græsstykket mellem det offentlige fortorv og hækken (samme sted som storskrald).

Retningslinjerne fra Københavns Kommune:

Det skal beboerne/grundejerne sørge for

  • At der ikke er fod, potte eller pynt på juletræet.
  • At juletræer, der skal afhentes, er maksimalt 120 cm høje. Højere træer skal saves over, så de passer i størrelse.
  • At juletræerne er håndterbare for skraldemanden.
  • At juletræerne er placeret hvorfra der normalt hentes storskrald/på den standplads der er bestilt afhentning fra.
  • At juletræerne placeres på et fast underlag såsom fliser, asfalt mv. Det er ikke tilladt at lægge juletræerne på græs, grus og andet løst eller glat underlag.
  • At juletræer der ønskes afhentet skal stå samlet og synligt.
  • At juletræerne er klar til afhentning fra kl. 7:00 på afhentningsdagen.

Bemærkninger 

  • Julepynt, potter og juletræsfod skal fjernes, inden juletræerne stilles til afhentning. Juletræsfod af træ er dog tilladt. 
  • Til orientering bliver juletræerne neddelt og omdannet til kompost og strukturforbedrende materialer. 

Læs mere på Nem Affaldsservice hjemmeside