Tid og sted for årets generalforsamling i G/F og E/F

Generalforsamlingerne

Tirsdag den 25. april 2023 afholdes der de ordinære generalforsamlinger i Grundejerforeningen og Ejerforeningen Solstriben 1.

Generalforsamlingerne foregår i Kulturhuset Islands Brygge i lokalet “Klangen”.

Kulturhuset Islands Brygge
Mødelokalet “Klangen”
Islands Brygge 18
2300 København S

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling starter kl. 18.30, og efterfølges af Ejerforeningens ordinære generalforsamling sammen sted kl. 19.30

Grundejerforeningens og Ejerforeningens administrator vil iht. vedtægterne senest 14 dage før generalforsamlingerne, formelt indkalde til den ordinære generalforsamling, vedlagt dagsorden, regnskab og budget.

Medlemsforslag Grundejerforeningen

Iht. vedtægterne for Grundejerforeningen skal medlemsforslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling være bestyrelsen skriftligt i hænde den 15. marts – brug venligst mailen gfbest@solstriben.dk hertil.

Medlemsforslag Ejerforeningen

Iht. vedtægterne for Ejerforeningen skal medlemsforslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling være formanden skriftligt i hænde den 31. marts – brug venligst mailen efbest@solstriben.dk hertil.

Medlemmerne af Ejerforeningen er også medlemmer af Grundejerforeningen, og er meget velkomne til også at deltage i Grundejerforeningens ordinære generalforsamling.